Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2015

goodkarma
8877 e1cd
Reposted frombeckycue beckycue viahimym himym
goodkarma

BIRD: I eat things your size, but not like you
CAT: I eat things like you, but not your sizepassionatelyawesome:

1128nesecret:

cyclonemetal:

"well, it seems we are at an impasse."

"so we are. carry on, cat"

"same to you, bird."

They literally were in an awkward situation

I love how the bird leaves like “well, I best be hitting the dusty trail”

Reposted fromLogHiMa LogHiMa viaGreenSkyOverMe GreenSkyOverMe
goodkarma
7710 8cfc
Reposted frommimi07 mimi07 viaGreenSkyOverMe GreenSkyOverMe
goodkarma
goodkarma
3099 f93b
Reposted fromfoods foods vianiemaproblemu niemaproblemu
goodkarma
boisz się jeszcze? 
Czasami i w młodszym wieku ludziom udaje się odnaleźć na całe życie.
Ciesz się tym i nie bój się, bo strach jest chorym wytworem wyobraźni i w niczym nie pomaga..

April 14 2015

goodkarma
nie można być geniuszem, nie mając problemów osobistych.
— w. allen / woody om allen
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viamahre mahre
goodkarma
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
— B.Pawlikowska
Reposted frommajamil majamil viamahre mahre
goodkarma
1497 1bba
Reposted fromcalifornia-love california-love viamahre mahre
goodkarma
Nie samo ciało mnie podnieca, ale Ty w nim.
— Jerzy Sosnowski
Reposted fromtimetolove timetolove viamahre mahre
goodkarma
Czasami rozczarowanie jest potrzebne. Boli ale pomaga.
— ...
Reposted fromtroubles troubles viamahre mahre
goodkarma
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz viamahre mahre
goodkarma
Reposted fromhimym himym viamahre mahre
goodkarma
Przyjaciół wybieramy sami. Prawdziwych przyjaciół wybiera czas ...
— demotywatory.pl
Reposted fromdreamadream dreamadream viamahre mahre
1139 0b26
Reposted fromirmelin irmelin viamahre mahre
goodkarma
goodkarma
Któregoś dnia zadzwonię do Ciebie o piątej nad ranem i powiem 'pakuj się, uciekamy'
Reposted fromcasas casas viamahre mahre
goodkarma
On się krył i przed sobą. Nie lubił siebie. Zdarzają się tacy ludzie, co nie lubią siebie. Ciężko takim żyć. A gdy siebie się nie lubi, to jak się ma innych lubić?
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromswojszlak swojszlak viamahre mahre
goodkarma
goodkarma
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która cię czeka?
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl