Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2015

goodkarma
4652 dffb 500
Reposted fromrudazolza rudazolza viamahre mahre
goodkarma
3243 e37f 500
A. Osiecka
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamahre mahre

April 13 2015

goodkarma
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viaLittleJack LittleJack
goodkarma
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej. 
— kafka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaLittleJack LittleJack
goodkarma
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaLittleJack LittleJack

alienaided:

It’s weird when you realize the person you once told everything to now has no idea of what’s happening in your life.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaLittleJack LittleJack
goodkarma
7164 5475 500
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromrol rol viaLittleJack LittleJack
goodkarma
Jeżeli On nie ma sił, to ty musisz stać się jego siłą, bo właśnie na tym polega miłość.
— all-i-feel-is-important.soup.io
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur viaLittleJack LittleJack
goodkarma
0841 af90
ta. pierdolenie.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSzczurek Szczurek
goodkarma
2429 ab74
Reposted fromshar17666 shar17666 viaSzczurek Szczurek
goodkarma
Reposted fromgreensky greensky viaSzczurek Szczurek
Reposted frommessedup messedup viaSzczurek Szczurek
8673 f9cc 500
Reposted fromsunlight sunlight viaSzczurek Szczurek
9033 8652 500
Reposted fromsunlight sunlight viaSzczurek Szczurek
9771 79f5
Reposted fromsunlight sunlight viaSzczurek Szczurek
0438 ada2 500
Reposted fromsunlight sunlight viaSzczurek Szczurek
goodkarma
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viaSzczurek Szczurek
goodkarma
4120 6118
Reposted frompyysia pyysia viaSzczurek Szczurek
goodkarma
8382 c150 500
Reposted fromhepke hepke viaSzczurek Szczurek
goodkarma
Reposted fromfabs3 fabs3 viaSzczurek Szczurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl