Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2018

goodkarma
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
goodkarma
goodkarma
A żyć możesz tyl­ko dzięki te­mu, za co mógłbyś um­rzeć.
— Antoine de Saint-Exupéry
goodkarma
goodkarma
Miłość jest wtedy, kiedy trzeźwy bądź pijany dzwonisz do tej samej kobiety.
goodkarma
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
— William Faulkner
goodkarma
7570 afa5
Before Sunset (2004)
goodkarma
7571 d4ca
Act of Violence (1949)
goodkarma
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
goodkarma
goodkarma
-Zimno?
-Zimno.
-Przytulić?
-Przytulić.
-Długo?
-Długo.
goodkarma
goodkarma
goodkarma
Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie?
— Stefan Zweig
goodkarma
Niestety, brak chęci do życia nie wystarcza, by mieć ochotę na śmierć.
— Michel Houellebecq - Platforma
goodkarma
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
goodkarma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...